back to top

Copyright © 2023 ZHP. All rights reserved. The World Scout Emblem is a registered trademark reserved by the World Scout Bureau, Inc.

ZESPÓŁ

wszyscy jesteśmy gospodarzami

20190310_MEETING-JPT-WARSAW PHOTO ZHP_Kamil Jasinski_2499

pierwsze zaproszenie do zespołu planowania jamboree

XXVI Światowe Jamboree Skautowe (World Scout Jamboree) odbędzie się w Polsce na przełomie lipca i sierpnia 2027 r., na Wyspie Sobieszewskiej w Gdańsku. Prawo do organizacji Jamboree zostało powierzone ZHP przez Światową Konferencję Skautową 29 sierpnia 2021 r.

Zapraszamy  instruktorki i instruktorów Związku Harcerstwa Polskiego oraz krajowych organizacji skautowych, będących członkami WOSM, do współpracy przy organizacji XXVI Światowego Jamboree Skautowego – w ramach Zespołu Planowania Jamboree (Jamboree Planning Team, JPT).

Przewidujemy, że następne zaproszenia – w celu wyłonienia szefów kolejnych departamentów w Zespole Planowania Jamboree będą publikowane w pierwszej połowie 2023 r., zaś szersze zaproszenie do Zespołu Planowania Jamboree planowane jest na jesień 2023 r. Biorąc pod uwagę doświadczenia poprzednich organizatorów Światowego Jamboree Skautowego, szacuje się, że w szczytowej fazie przygotowań Zespół Planowania Jamboree składał się będzie z ponad 1,3 tys. osób z co najmniej 40 krajów świata.

Zespół Planowania XXVI Światowego Jamboree Skautowego rozpoczyna pracę

W grudniu 2022 roku ogłosiliśmy pierwszy pakiet zgłoszeń do Zespołu Planowania Światowego Jamboree Skautowego 2027, którego gospodarzem jest ZHP. Dzisiaj z radością możemy podzielić się z Wami informacją o jego wynikach. Serdecznie dziękujemy wszystkim instruktorkom i instruktorom, którzy nadesłali swoje zgłoszenia.

W skład Zespołu Planowania Jamboree (Jamboree Planning Team) powołani zostali następujący wolontariusze:

Anna Peterko (ZHP) – koordynatorka programu „Wszyscy jesteśmy gospodarzami”,

Richard Simmons (The Scouts, Wlk. Brytania) – szef departamentu Safe from Harm,

Joanna Ossowska (ZHP), Bartosz Dębecki (ZHP) – członkowie departamentu Safe from Harm,

Jan Kisielewicz – koordynator wsparcia technicznego,

Daniel Catania (Scouts of Malta, Malta) – zastępca koordynatora wsparcia technicznego,

Tomasz Augustyniak – szef departamentu zdrowia,

Aleksandra Kurek-Kowalska (ZHP) – szefowa departamentu kadr,

Lucyna Czechowska (ZHP) – szefowa departamentu programowego,

Kinga Pasternak (ZHP) – szefowa departamentu komunikacji.

 

31 marca 2023 r. ogłosimy drugi pakiet zgłoszeń, który planujemy rozstrzygnąć w maju. Będziemy zapraszać do współpracy członków ZHP, krajowych organizacji członkowskich WOSM oraz specjalistów na następujące stanowiska w Zespole Planowania Jamboree:

Szef departamentu ds. relacji z reprezentacjami (Contingent Relations),

Szef departamentu ds. miasteczka Jamboree (Jamboree Site),

Główny architekt (Lead Designer),

Główny inżynier (Chief Engineer),

Główny elektryk (Electrical Engineer),

Szef departamentu ds. eksploatacji miasteczka Jamboree (Site Operations).

 

zalety

Najważniejszymi możliwościami i zasobami ZHP, które mogą umocnić pozycję ZHP jako gospodarza 26. Światowego Jamboree Skautowego są:

  • Dobrze wyszkolona i wysoce zmotywowana grupa liderów pracująca nad przygotowaniem oferty ZHP na organizację Światowego Jamboree Skautowego, gotowa ją wdrożyć;
  • Wysokie zrozumienie wśród członków ZHP instruktorów koncepcji Światowo Jamboree Skautowego oraz głęboka wiedza na temat planowania i organizowania eventów skautowych na dużą skalę;
  • Wsparcie rządowe dla rozwoju skautingu w Polsce (przyjęte przez Radę Ministrów uchwałą nr 138/2018 z 2 października 2018 r. – „Rządowy Program Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018–2030”);
  • Wyspa Sobieszewska jako, określone w umowie między ZHP a Miastem Gdańsk, miejsce w którym odbywać się będzie Światowe Jamboree Skautowe;
connection_to_the_mainland1_Weronika_Małachowska_ZHP_201808102368-scaled_2

CO WIĘCEJ

  • Głębokie zrozumienie idei Światowego Jamboree Skautowego przez władze Miasta Gdańska i wprowadzanej dzięki temu zmiany społecznej. Dobra współpraca między miastem a ZHP w ramach przygotowań do Zlotu ZHP Gdańsk 2018 i European Jamboree 2020® jest gwarantem wysokiego poziomu zaangażowania i wsparcia dla Światowego Jamboree Skautowego 2027;
  • Zrealizowano już większość inwestycji mających na celu przygotowanie Wyspy Sobieszewskiej do organizacji tak dużych wydarzeń harcerskich, na które przeznaczono 90 000 000 PLN z budżetu Gdańska i budżetu krajowego. Zakończono budowę nowego mostu na wyspę, głównej drogi, połączenia z wodociągami i kanalizacją oraz prace ziemne.
  • Wprowadzane, na podstawie unijnego kodeksu wizowego Schengen, przyspieszonych przepisów wizowych dla uczestników Jamboree oraz zniesienie opłat wizowych dla osób poniżej 26 roku życia;
  • Dobra sytuacja finansowa ZHP. Przezwyciężenie wcześniejszych trudności związanych ze składkami członkowskimi, co doprowadziło do poprawy i stabilności finansów. Stabilna sytuacja finansowa ZHP, pozwalająca na przygotowanie i sprawną realizację 26. Światowego Jamboree Skautowego.

ZHP GOSPODARZEM

ZHP w 2018 roku organizowało swój zlot, w którym udział wzięło blisko 15 000 uczestników, w tym 500 skautów z 26 krajów świata (regiony: Europejski, Eurazji i Arabski).

DJI_0004